บทความและข่าวสาร

เทรนด์สถาปัตยกรรมโลกยุคหลังโควิด-19
โดย admin     2020-08-05การเกิดอุบัติการณ์ครั้งใหญ่แต่ละครั้ง มักเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ทุกคนได้กลับมาหวนคิดถึงความเป็นอยู่แท้จริงที่มนุษย์ต้องการ หลังจากที่เราต่างก็ทุ่มเทใช้เวลานอกบ้าน ทำงานหามรุ่งหามค่ำกันเสียเป็นส่วนมาก 

กับยุคโควิด-19 ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ที่เห็นได้ชัดเจนคือ จากมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมทำให้เราได้กลับมาอยู่บ้านมากขึ้น ให้ความเอาใจใส่กับพื้นที่อยู่อาศัยกันมากยิ่งขึ้น ด้วยการเติมสิ่งที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สีเขียว หรือการจัดสรรพื้นที่ที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากบ้านแต่ละหลังสู่ภาพรวมของชุมชน สถาปนิกและภูมิสถาปนิกเองก็ได้ทบทวนถึงรูปแบบอาคารที่ความต้องการใช้สอยตอบรับกับพฤติกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเน้นที่ความปลอดภัย และสุขภาวะ

สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ

เพราะไวรัสตัวร้ายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น การรักษาร่างกายให้แข็งแรงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต่อสู้กับโรคร้ายเหล่านี้ให้ได้ คีย์เวิร์ดสำคัญของงานสถาปัตยกรรมในยุคหลังโควิด-19 จึงเป็นเรื่องของการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราต้องการใช้งาน ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างการใช้งานพื้นที่ที่ปลอดภัย และเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรง

เครดิตภาพ : Photo by Paige Cody on Unsplash

 

Touchless Technology

ประเด็นสำคัญที่ได้รับการพูดถึงเป็นอันดับต้นๆ หลังจากเกิดปรากฏการณ์โควิด-19 ซึ่งติดต่อจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส นั่นคือการลดการสัมผัสกับสิ่งของรอบตัวให้ได้มากที่สุด เทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆ จึงถูกนำมาใช้งาน จากเดิมอาจจะเพียงใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวก แต่มาถึงปัจจุบัน จุดประสงค์สำคัญของการไม่ต้องแตะต้องพื้นผิวของวัสดุจึงเป็นเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อไวรัสแบบไม่รู้ตัว

จากเดิมที่เราคุ้นเคยกับก๊อกน้ำแบบไม่ต้องสัมผัส ประตูเซ็นเซอร์อัตโนมัติ หรือการสั่งการเปิดปิดระบบไฟด้วยสมาร์ทโฟนภายในบ้าน เหล่านี้จะถูกขยายขอบเขตออกสู่การใช้งานให้ครอบคลุมกับการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่แต่เดิมต้องใช้การสัมผัส โดยเฉพาะกับพื้นที่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น ลิฟต์สั่งการด้วยเสียง การใช้เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการเปิดปิดอุปกรณ์ หรือการควบคุมการปิดเปิดระบบจากส่วนกลางเพื่อลดการสัมผัสให้ได้มากที่สุด

เครดิตภาพ Photo by Sergey Zolkin on Unsplash

 

Self-Cleaning Space

วัสดุของอนาคตคือ Self-Cleaning Materials หรือวัสดุที่ทำความสะอาดตัวเองได้ ที่มีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัสดุในหัวเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และยิ่งเข้มข้นอีกในยุคที่ทุกคนต้องรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ

มองตั้งแต่ภาพรวมขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างห้องน้ำทำความสะอาดตัวเองได้ กำลังมีการพัฒนาห้องน้ำที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทันทีหลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความสะอาดและปลอดภัยโดยเฉพาะกับพื้นที่สาธารณะ อย่างในโรงแรม ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการสัมผัสเชื้อโรค อย่างที่เราเคยต้องสกรีนเครื่องตรวจสอบโลหะก่อนเข้าห้างสรรพสินค้าทุกครั้ง ก็จะมีการเพิ่มเติม Temperature Screening การสกรีนตรวจสอบอุณหภูมิร่างการ หรือการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตก่อนเข้าสู่พื้นที่ปิดที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

ลึกลงไปจนถึงภาพรวมของงานวัสดุที่ผู้ผลิตหลายรายต่างก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดตัวเองได้ หรืออย่างน้อยก็ต้องทำความสะอาดง่าย เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของความสะอาดให้มากขึ้น ยกตัวอย่างผู้ผลิตผืนผ้าและฟินนิชชิ่งหลายรายกำลังพัฒนาพื้นผิวสัมผัสด้วยการผสมสารเคมีลงในเส้นใยที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย

เครดิตภาพ Photo by Tedward Quinn on Unsplash

 

Small and Vertical Solutions

เพราะการต้องกลับมาทำงานที่บ้าน ทำให้หลายคนกลับมาดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมากขึ้น หลักการง่ายๆ อย่างการระบายอากาศยังคงใช้งานได้ดีกับที่อยู่อาศัย สำหรับประเทศไทยแล้วนี่คือหลักการเบื้องต้นเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับบ้าน ทั้งการเปิดบ้านหน้าต่างให้ลมผ่านอยู่เสมอ การเพิ่มการไหลเวียนอากาศด้วยการใช้โถงแบบดับเบิ้ลสเปซ 

แต่สำหรับในต่างประเทศที่มีพื้นที่จำกัด วิกฤตการณ์ครั้งนี้ทำให้นักออกแบบต้องกลับมาให้ความรู้กับผู้คนในเรื่องการระบายอากาศและการสร้างสุขภาวะที่ดีภายในบ้านอีกครั้งหนึ่ง พื้นที่ที่เคยอยู่อย่างแออัด ต้องจัดให้มีทางระบายอากาศ หรือการออกแบบที่เหมาะกับแต่ละภูมิประเทศ เพื่อให้การอยู่บ้านสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่แพ้กับออกไปแฮ็งก์เอ๊าต์นอกบ้านอย่างไลฟ์สไตล์เช่นที่เคยเป็นมา

เครดิตภาพ Photo by Roberto Nickson on Unsplash

 

 Healthy Working 

สิ่งที่วิกฤตการณ์ครั้งนี้กระทบกับหลายภาคส่วนคือรูปแบบการทำงาน งานหลายประเภทสามารถกลับมาทำที่บ้านได้ ดังนั้นการทำงานที่ไหนก็ได้ จะต้องทำงานอย่างมีสุขภาพที่ดีด้วย หลังจากที่ยุคก่อนหน้าทำงานกันหนักมากและจริงจัง หรืองานอีกหลายประเภทที่เอากลับมาทำที่บ้านไม่ได้ ก็ต้องมีการทบทวนการจัดรูปแบบการทำงานที่ทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ยังปลอดภัยรักษาระยะห่างได้ดี

พัฒนาพื้นที่ทำงานจากที่เคยเป็นกั้นคอกต่างคนต่างทำงานเป็นสัดเป็นส่วน มาสู่ยุคของการระดมสมองด้วยการเปิด Open Planning และพื้นที่ส่วนกลางที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงมือทำงานร่วมกัน มายุคนี้โจทย์จึงอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรให้การระดมสมองครั้งนี้ปลอดภัยด้วย เราจะเห็นได้จากหลายที่เลือกใช้วัสดุใสอย่างอะคริลิก หรือโพลิคาร์บอเนตซึ่งมีความใส เพื่อให้ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ไปได้พร้อมกับความปลอดภัย รวมทั้งการที่หลายองค์กรมีการจัดพื้นที่ทำงานให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งในเรื่องการระบายอากาศ การเติมบรรยากาศ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างเครื่องมือใหม่ๆ ที่เหมาะกับประเภทของการทำงานที่แตกต่างกัน

แม้การเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมในครั้งนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นแบบยิ่งใหญ่ หากแต่ริเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดที่ทุกคนหันมาใส่ใจสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีมากขึ้น ด้วยการบูรณาการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี จากส่วนผสมเล็กน้อยเหล่านี้ จะรวบรวมกลายเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่ตอบรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรง ปลอดภัย และมีความสุข

เครดิตภาพ Photo by Austin Distel on Unsplash

 

 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สรุปแนวคิดสำคัญในงาน TOSTEM Creative Talk Re-imagine The Living Space


ดูเพิ่มเติม

art4d X TOSTEM : TOSTEM Classroom ส่งต่อรอยยิ้มผ่านการดีไซน์ห้องเรียนเพื่ออนาคตของชาติ


ดูเพิ่มเติม

เทรนด์พื้นที่ทำงานหลังวิกฤตการณ์ COVID-19


ดูเพิ่มเติม

เหตุผลที่ควรเลือกใช้กรอบบานอะลูมิเนียมทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

HOW-TO เช็คกรอบบานประตูหน้าต่างด้วยตัวเองหลังงานติดตั้ง


ดูเพิ่มเติม

7 ข้อควรรู้ ก่อนทำประตูบานเลื่อนแบบเปิดสุด


ดูเพิ่มเติม

รวมดีไซน์ “ป้ายรอรถ” สุดเจ๋งจากทั่วโลก


ดูเพิ่มเติม

สะดวก ปลอดภัย ใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยธรณีประตูแบบเรียบ 


ดูเพิ่มเติม

รู้หรือไม่ น้ำรั่วกรอบประตูหน้าต่าง ไม่ใช่เพราะแค่น้ำอย่างเดียว…


ดูเพิ่มเติม

กำลังสร้างบ้าน……ควรเลือกประตูหน้าต่างตอนไหน?


ดูเพิ่มเติม

รู้จัก GRANTS ให้มากขึ้น ด้วยโครงสร้างภายในที่ทำให้แข็งแรง


ดูเพิ่มเติม

5 INTERIOR DOOR TIPS ข้อควรรู้ก่อนกั้นห้องใหม่


ดูเพิ่มเติม

หน้าต่าง 3 แบบเพื่อการใช้ชีวิต 3 สไตล์


ดูเพิ่มเติม

PM2.5 กลับมาอีกแน่! เตรียมรับมือก่อนสายเกินแก้ด้วย 3 วิธีง่ายๆ


ดูเพิ่มเติม

แม้ไม่อยู่บ้านก็ยังมีบ้านที่ระบายอากาศได้อย่างปลอดภัยด้วย Ventilation Door


ดูเพิ่มเติม

ออกแบบห้องนอนอย่างไร ให้หลับสบายยันเช้า


ดูเพิ่มเติม

หน้าต่างกว้าง กับการเปิดรับธรรมชาติอย่างสมดุล


ดูเพิ่มเติม

ฮวงจุ้ยกับหน้าต่าง เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม


ดูเพิ่มเติม

รู้จัก Casement Window – หน้าต่างบานเปิด ข้อดี และการเลือกสรรเพื่อใช้งาน


ดูเพิ่มเติม

ประตูบ้าน GIESTA กับรูปแบบการเปิดที่หลากหลาย


ดูเพิ่มเติม

อัปเดต Instagrammer สายอาร์ต กดฟอลเพื่อเสิร์ฟไอเดียสดใหม่ในมือคุณ


ดูเพิ่มเติม

จับคู่สีกรอบบาน กับสไตล์การแต่งที่ถูกใจ


ดูเพิ่มเติม

หลากไอเดียบานหน้าต่างในห้องครัว เพื่อการระบายอากาศที่ดี


ดูเพิ่มเติม

รวมแบบบานเลื่อนดีไซน์เก๋ เพิ่มลูกเล่นให้บ้าน ใช้งานได้ดี


ดูเพิ่มเติม

เทคโนโลยี TexGuard ดีอย่างไรกับกรอบบานทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

รู้จัก “กระจก” มีกี่ประเภท เหมาะกับการใช้งานอะไรบ้าง?


ดูเพิ่มเติม

‘บ้านป๊าม๊า’ กับความสุข ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นภายในบ้านพื้นที่และงบประมาณกะทัดรัด


ดูเพิ่มเติม

โปรโมชั่นพิเศษ ต้อนรับการกลับมาของทอสเท็มแฟลกชิปโชว์รูม


ดูเพิ่มเติม

ผ่า section ล้วงลึกถึงความแตกต่างของกรอบบานแต่ละรุ่น


ดูเพิ่มเติม

มาทำบ้านให้น่าอยู่กันเถอะ! 10 Tips ดีๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนห้องให้อยู่สบาย พร้อมสุขลักษณะที่ดี


ดูเพิ่มเติม

จะมีบ้านสักหลัง ต้องคุยกับใครบ้าง


ดูเพิ่มเติม

10 อาคารกรอบบานแปลกตา ฟังก์ชั่นยังคงถูกใจ


ดูเพิ่มเติม

ความดิบ เท่จากภายนอก สู่ความเป็นธรรมชาติที่สัมผัสได้ภายในบ้าน V60


ดูเพิ่มเติม

S71 House บ้านที่สุขในทุกองศาของแสงแดด


ดูเพิ่มเติม

โชว์รูมทอสเท็มเต็มรูปแบบ เปิดแล้ว! พร้อมพาคุณก้าวสู่อาณาจักร TOTAL HOUSING SOLUTION


ดูเพิ่มเติม

คน 3 ธรรมชาติ 1 สัดส่วนพอเหมาะของการอยู่อาศัยภายใน ‘บ้านพอดี’


ดูเพิ่มเติม

Graceland Family Residences – Chiangmai ‘บ้านรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตไปพร้อมกับลงทุนได้อย่างคุ้มค่า’


ดูเพิ่มเติม

พาชมสถาปัตยกรรมในตำนานผ่าน Google Street View


ดูเพิ่มเติม

บานทอสเท็มสวยงามทนทาน ทุกที่ตั้งและสภาพอากาศ


ดูเพิ่มเติม

แบ่งเฟรมประตูหน้าต่างอย่างไรให้เท่โดนใจ และสวยงามต่อไปอีกนาน


ดูเพิ่มเติม

อัพเดตโปรแกรมเขียนแบบ ยุค 2020


ดูเพิ่มเติม

อ่านแบบ Shop Drawings ให้เป็น


ดูเพิ่มเติม

ระบบพรีเอ็นจิเนียร์ของทอสเท็ม ช่วยลดเชื้อเพื่อชาติได้อย่างไรบ้าง


ดูเพิ่มเติม

Plover Cove Luxury Villas กล้าที่จะแตกต่างทั้งฟังก์ชันและดีไซน์เพื่อคุณภาพชีวิตระดับลักซ์ชัวรี่


ดูเพิ่มเติม

88 Land and Houses Hillside Phuket สถานที่ที่ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวัน


ดูเพิ่มเติม

ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างกรอบบานทอสเท็มและกรอบบานอะลูมิเนียมทั่วไป


ดูเพิ่มเติม

เจาะดีเทลฟีเจอร์เด็ดของรั้วและประตูรั้วอะลูมิเนียมของทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

รู้จักบานเกล็ด อีกหนึ่งรูปแบบของหน้าต่างที่ทำให้บ้านน่าอยู่


ดูเพิ่มเติม

ทำความสะอาดบานทอสเท็มอย่างไร ให้สวยใสทนทานไปอีกนาน


ดูเพิ่มเติม

POONAKAN CONNECT บ้านที่ตั้งใจเชื่อมต่อความสุขในทุกจังหวะของการใช้ชีวิต


ดูเพิ่มเติม

เลือกผ้าม่านอย่างไรให้เข้ากับบานประตูหน้าต่าง


ดูเพิ่มเติม

NATURA GREEN RESIDENCE ส่วนผสมอันลงตัวระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม


ดูเพิ่มเติม

Double Skin House บ้านรักสงบที่ปิดมุมมองจากภายนอก เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการอยู่อาศัยที่ถูกซ่อนไว้ภายใน


ดูเพิ่มเติม

เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะตัวของบานหน้าต่างทอสเท็ม (TOSTEM)


ดูเพิ่มเติม

เทคนิคกั้นห้องด้วยกรอบบานอย่างมีชั้นเชิง


ดูเพิ่มเติม

GIESTA ความหลากหลายของสี กับการใช้งานประตูหน้าบ้าน


ดูเพิ่มเติม

FENCE & GATE UNIQUE FEATURES ฟีเจอร์เฉพาะของรั้วทอสเท็ม เพื่อความงามและการใช้งานที่ลงตัว


ดูเพิ่มเติม

VENTILATION SERIES ระบายอากาศในบ้าน ผ่านระบบกรอบบานประตูหน้าต่าง


ดูเพิ่มเติม

ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลจาก PM 2.5


ดูเพิ่มเติม

รวมฟีเจอร์คิดดีจากทอสเท็ม รายละเอียดที่คิดมาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน


ดูเพิ่มเติม

คลายข้อสงสัย สัญลักษณ์ประตูหน้าต่าง คืออะไร


ดูเพิ่มเติม

รู้จักอุปกรณ์เสริม และความหลากหลาย ของ GIESTA ประตูหน้าบ้านจากทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

หลากรูปแบบบานกระทุ้ง ฟังก์ชันมากมายที่หลายคนอาจมองข้าม


ดูเพิ่มเติม

บานฟิกซ์เข้ามุม เลือกใช้งานอย่างไรให้ทั้งสวยและดี


ดูเพิ่มเติม

7 สัญญาณ ที่บอกว่าควรเปลี่ยนประตูบ้านบานใหม่ได้แล้ว


ดูเพิ่มเติม

หลักการออกแบบช่องบานเปิดของอาคารสูง


ดูเพิ่มเติม

ห้องครัว กับการเลือกสรรบานประตูหน้าต่าง


ดูเพิ่มเติม

Salee Boutique Hotel โรงแรมที่แสดงอัตลักษณ์ของเชียงใหม่อย่างแข็งแรงผ่านงานสถาปัตยกรรม


ดูเพิ่มเติม

เมืองไทยเมืองร้อน มาออกแบบหน้าต่างให้รับลม แต่หลบแดดกันเถอะ!


ดูเพิ่มเติม

พาไปดู 10 บ้าน ที่ประตูหน้าต่างเปิดกว้างได้ใจ


ดูเพิ่มเติม

ตอบทุกปัญหาบานสไลด์ระบบรางเลื่อน ด้วยดีไซน์ฟังก์ชันคิดมาแล้วของทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

หลากรูปแบบการเปิดประตูบานเฟี้ยม


ดูเพิ่มเติม

ออกแบบสู้ฝน เตรียมพร้อมบานประตูหน้าต่างก่อนฤดูกาลใหม่จะมาถึง


ดูเพิ่มเติม

รวม 10 ไอเดียบานผสม อิสระในการมิกซ์หน้าบาน เพื่องานดีไซน์นอกกรอบ


ดูเพิ่มเติม

หน้าบานแข็งแรง ด้วยระบบล็อกดีไซน์พิเศษจากทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

ความต่างของการทำสีแบบอะโนไดซ์ และ Powder Coat


ดูเพิ่มเติม

ออกแบบช่องเปิด ประตู-หน้าต่าง อย่างไร ให้บ้านอยู่สบายที่สุด


ดูเพิ่มเติม

บ้านในฝันถูกใจ แบ่งงบก่อสร้างอย่างไรให้ถูกต้อง


ดูเพิ่มเติม

ติดตั้งวงกบระบบไหนเหมาะกับบ้านคุณมากที่สุด


ดูเพิ่มเติม

DARAYA BOUTIQUE HOTEL บูทีคโฮเทลที่โดดเด่นด้วยภาษาทางสถาปัตยกรรมอันลุ่มลึก


ดูเพิ่มเติม

5 วิธีจัดการบ้านปลอดภัยจากเชื้อโรคร้าย


ดูเพิ่มเติม

10 สถาปัตยกรรมทั่วโลกที่น่าจับตาปี 2020


ดูเพิ่มเติม

BAAN SORNIL บ้านที่ห่อหุ้มฟังก์ชั่นโรงเรียนเอาไว้อย่างแนบเนียน


ดูเพิ่มเติม

โครงการเพ็ชรรัตน์โทเพียรี่ บ้านที่สร้างด้วยความตั้งใจเพื่อความสุขในทุกอณูการอยู่อาศัย


ดูเพิ่มเติม

GRAND PHETCHARAT โครงการระดับลักซ์ซัวรี่ไม่ได้ดีมีดีแค่ความหรูหรา แต่คือความใส่ใจในทุกรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม

The other’s own place ปรับเปลี่ยนบ้านใหม่ เตรียมพร้อมสู่การอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลง


ดูเพิ่มเติม

BLACK AND WHITE HOUSE บ้านสไตล์โมเดิร์นที่ห่อหุ้มความสบายในแบบไทยๆ


ดูเพิ่มเติม

WM Management สถาปัตยกรรมที่หลากหลายในหนึ่งเดียว


ดูเพิ่มเติม

บ้านของมิตรสหาย ภายใต้ความเป็นมิตรกับบริบทที่ซ่อนกลิ่นอายสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเชียงใหม่


ดูเพิ่มเติม

BIRD BOM HOUSE จากอัตลักษณ์ของบริบทสู่เส้นสายทางสถาปัตยกรรม


ดูเพิ่มเติม

เตรียมช่องเปิดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้พร้อมก่อนติดตั้ง


ดูเพิ่มเติม

8 รั้วรอบขอบชิดแต่ไม่ปิดกั้นไอเดีย


ดูเพิ่มเติม

เลือกสีวงกบประตู-หน้าต่างให้เข้ากับสไตล์บ้าน


ดูเพิ่มเติม

Family House: Love-Gathering Architecture บ้านที่เป็นรากฐานของครอบครัว


ดูเพิ่มเติม

EEC ACADEMY อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย


ดูเพิ่มเติม

TOSTEM’s PRE-FABRICATED PRODUCTS


ดูเพิ่มเติม

“ถ่ายเทอากาศภายในบ้าน” หลักการที่ทุกคนควรทราบ “หน้าหนาวแท้ๆ ทำไมอากาศร้อนแบบนี้”


ดูเพิ่มเติม

DARAYA BOUTIQUE HOTEL บูทีคโฮเทลใจกลางเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่น


ดูเพิ่มเติม