บทความและข่าวสาร

The other’s own place ปรับเปลี่ยนบ้านใหม่ เตรียมพร้อมสู่การอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลง
โดย admin     2020-03-24‘บ้าน’ สถานที่อบอุ่นที่เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางสำหรับคนในครอบครัว เป็นทั้งปัจจัยสี่และเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนในครอบครัวให้ได้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่  บ้าน The other’s own place หลังนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของบ้านที่หยิบเอาความสำคัญของการอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยผู้อยู่อาศัยหลายช่วงอายุมาเป็นโจทย์หลัก โดยได้ คุณหนึ่ง-เอกภาพ ดวงแก้ว สถาปนิกจาก EKAR architects มาเป็นผู้ออกแบบ

คุณหนึ่ง-เอกภาพ ดวงแก้ว สถาปนิก จาก EKAR architects

โจทย์ของเจ้าของบวกกับโจทย์ของสถาปนิก เกิดเป็นงานออกแบบ
เริ่มจากโจทย์ของเจ้าของบ้านเป็นที่ตั้ง เดิมบ้านหลังนี้เป็นของครอบครัวคุณฝ้าย ซึ่งเป็นบ้านหลังเก่าบนที่ดินสองแปลงที่ถูกต่อเติมบริเวณชั้นหนึ่งให้กับคุณยายที่ป่วย กิจวัตรประจำของครอบครัวนี้ คือ ในทุกๆ อาทิตย์ จะมีคนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเพื่อเยี่ยมคุณยาย คุณฝ้าย และคุณตูน ผู้เป็นสามีจึงตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังนี้เพื่อที่จะได้ดูแลคุณยายได้อย่างใกล้ชิด โดยคิดจะสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังขึ้นบนที่ดินแปลงหนึ่ง ทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านเพิ่มจำนวนมาเป็น 8 คน ซึ่งก็คือ ครอบครัวคุณตูน คุณฝ้าย และลูกสาววัย 5 ขวบ คุณพ่อ คุณแม่ คุณยายของคุณฝ้าย รวมถึงน้องชายและภรรยา

“เรื่องหนึ่งที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่ทางเจ้าของให้เรามา ก็คือเรื่องของสวน ผมมีความเชื่อว่า การที่จะทำให้การอยู่อาศัยดำเนินไปใกล้เคียงความเป็นบ้านมากที่สุด คือต้องอาศัยธรรมชาติเข้ามา เพราะฉะนั้นทุกงานผมจะพยายามเก็บตรงนี้ไว้ เป็นเหมือนของล้ำค่า เพราะมันจะทำให้คุณภาพการอยู่อาศัยนั้นดีขึ้น”

นอกจากความต้องการของเจ้าของแล้ว ยังมีความต้องการจากสถาปนิก เนื่องจากบ้านหลังนี้ เดิมมีบริเวณพื้นที่ด้านหน้าเป็นสวน แต่ด้วยจำนวนสมาชิกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นครอบครัวใหญ่ ทำให้ฟังก์ชันที่จะเกิดขึ้นภายในค่อนข้างอัดแน่นเพื่อรองรับกิจกรรมของทุกคนในบ้าน สิ่งที่สถาปนิกต้องการเพิ่ม จึงเป็นการเก็บพื้นที่สวนเอาไว้ให้ได้มากที่สุด  เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้าน และสร้างพื้นที่พักผ่อนสำหรับคุณยาย รวมถึงความเชื่อส่วนตัวของคุณหนึ่งเองที่เชื่อว่า ‘ธรรมชาติ’ นั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การอยู่อาศัยดำเนินไปได้อย่างมีความสุข

ผสมผสานฟังก์ชัน เพื่อประหยัดพื้นที่และสร้างความหลากหลาย
อีกหนึ่งแนวคิดสำคัญของบ้านหลังนี้ คือ การผสมผสานฟังก์ชันภายในบ้านเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดพื้นที่และในขณะเดียวกันก็ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับครอบครัวมากขึ้น โดยใช้วิธีการผสมโปรแกรมของบ้านทั้งสามส่วนไว้ด้วยกัน นั่นก็คือ บ้านของน้องชาย บ้านของคุณตูนคุณฝ้ายและส่วนพื้นที่ชั้น 1 ของคุณยาย

โดยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานของคุณพ่อไปอยู่ในส่วนบ้านของน้องชาย ส่วนพื้นที่ชั้น 1 ของคุณยายจะอยู่ในพื้นที่บ้านหลังใหม่ พื้นที่ห้องครัวจะอยู่ในพื้นที่ดินของบ้านน้องชาย ส่วนพื้นที่รับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นจะอยู่ในบ้านหลังใหม่ การผสมฟังก์ชันแบบนี้ทำให้เกิดการใช้งานของพื้นที่ที่คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงยังทำให้ฟังก์ชันบางอย่างได้ขนาดของพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

โจทย์ทั้งสามอย่างหลักๆ ฟังก์ชันของบ้านที่ต้องมีให้ครบ บวกกับเงื่อนไขของคุณยายที่ต้องอยู่ชั้น 1 และพื้นที่สีเขียวที่ต้องการจะเก็บ ผู้ออกแบบจึงวางผังบ้านใหม่โดยบิดแกนของบ้านให้เป็นแนวแทยง เส้นแนวแทยงยาวที่สุดที่เกิดขึ้นจะทำให้พื้นที่ระหว่างบ้านเก่าและบ้านใหม่นั้นเชื่อมต่อถึงกัน และยังทำให้รู้สึกถึงความกว้างของบ้านมากกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงพื้นที่ทรงเหลี่ยมที่เกิดจากการบิดแกนยังสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวเล็กๆ ได้เพิ่มขึ้น ถือเป็นประโยชน์ที่ได้ถึงสามต่อเลยทีเดียว

โดยฟังก์ชันบ้านหลังนี้ บริเวณชั้น 1 จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ของคุณยายเป็นหลัก ประกอบไปด้วยห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น และพื้นที่ของคุณยายที่เชื่อมไปยังระเบียง พื้นที่สีเขียวและที่จอดรถบริเวณด้านหน้า ส่วนพื้นที่ชั้นสองจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัวสำหรับครอบครัวคุณตูนและคุณฝ้าย บวกกับห้องนอนของคุณแม่ด้วย ส่วนชั้นสามจะเป็นส่วนตัวที่สุด โดยเป็นพื้นที่ห้องนอนของคุณตูนและคุณฝ้ายนั่นเอง

อีกหนึ่งส่วนที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของบ้าน คือ ระเบียงด้านหน้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนสเปซที่ทักทายทุกคนก่อนแยกย้ายเข้าไปสู่พื้นที่ของตัวเอง ถือเป็นฟังก์ชันเดียวที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของบ้านทั้งสองหลังและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนที่ทุกคนสามารถนั่งทำกิจกรรมร่วมกันได้ การออกแบบบ้านหลังใหม่ที่โอบล้อมบ้านหลังเก่า ยังทำให้บรรยากาศช่วงบ่ายของคอร์ดส่วนกลางของบ้านนั้นร่มรื่น และสามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่ เนื่องจากมีลมพัดผ่านและไม่มีแดดส่องถึง

วัสดุที่ ‘contrast’ สร้างความรู้สึกที่พิเศษ
“ผมเชื่อว่ามนุษย์จะรับรู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษขึ้นมาได้ เมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ประสบการณ์การอยู่อาศัย รับรู้ถึงความกว้าง เราต้องทำให้มันรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่แคบมาก่อน ถ้าอยากให้รู้สึกโปร่ง มันก็ต้องค่อยๆ ทึบมาระดับนึง แล้วความรู้สึกนั้นมันจะกลายเป็นความรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษ”

จากประเด็นข้างต้น คุณหนึ่งจึงออกแบบพื้นที่ภายนอกของบ้านหลังนี้มีลักษณะที่ค่อนข้างทึบตัน ซึ่งมีข้อดีในเรื่องของความเป็นส่วนตัว แต่ภายในนั้นจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิง โดยจะรับรู้ได้ถึงความโล่ง โปร่งของพื้นที่ รวมถึงสามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวที่ซ่อนอยู่ภายใน นอกจากนั้นผู้ออกแบบยังสร้างขอบเขตของพื้นที่ด้วยจังหวะของช่องเปิด โดยบริเวณห้องนั่งเล่นชั้นสองนั้นจะมีการออกแบบช่องเปิดด้านข้างให้อยู่ในสัดส่วนที่สูงมากกว่าปกติ เพื่อให้คนที่ใช้งานในพื้นที่โฟกัสกับช่องเปิดที่เห็นพื้นที่สวนได้มากกว่านั่นเอง

ด้วยความคิดที่ใส่ใจในจังหวะของช่องเปิดนี้เอง ผู้ออกแบบจึงเลือกที่จะใช้กรอบบานหน้าต่างอลูมิเนียมของ TOSTEM สี Shine Grey อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เนื่องจากต้องการให้สีกลมกลืนและเรียบง่ายที่สุด เพื่อไม่ให้แย่งความโดดเด่นจากธรรมชาติ ทำให้เราสามารถมองพื้นที่สีเขียวได้อย่างเต็มที่โดยไม่รู้สึกขัดมากนัก นอกจากนั้นการเลือกใช้วัสดุจาก TOSTEM นี้ยังเป็นความต้องการจากทางคุณตูน เจ้าของบ้าน ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานวัสดุ จึงทำให้มีความไว้วางใจในเรื่องของคุณภาพซึ่งเป็นมาตรฐานของแบรนด์ที่มีความแน่นหนา แข็งแรง รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลเมื่อเกิดพายุเข้าหรือฝนตก

นอกจากกระจกบานฟิกซ์รุ่น WE PLUS ที่ทำให้มองเห็นพื้นที่สีเขียวแล้ว คุณหนึ่งยังเลือกใช้บานกระทุ้งและบานเลื่อนขนาดใหญ่ของ TOSTEM รุ่น WE70 เพื่อช่วยสร้างพื้นที่ให้ลมไหลผ่าน สร้างบรรยากาศห้องนั่งเล่นให้เหมาะกับการอยู่อาศัยมากขึ้นบานหน้าต่างเหล่านี้ ยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยดึงความเป็นธรรมชาติให้เข้ามาใกล้ผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้นด้วย

“ผมมองว่าบ้านคือชีวิต เราจะอ้างอิงจากโปรแกรมที่ลูกค้าบอกเราอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ออกแบบแค่ฟังก์ชัน แต่เราออกแบบทั้งชีวิตให้เขา เขาอ่านชีวิตตัวเองออกได้ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของชีวิต แต่เขาไม่ได้เรียนรู้ว่าจะนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้กับสถาปัตยกรรมอย่างไร”

ในผลงานขั้นสุดท้าย บ้านหลังนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวใหญ่หลายช่วงอายุ แต่ฟังก์ชันหลักและฟังก์ชันที่ทางผู้ออกแบบเสริมเข้ามา ยังถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและมีความสุข


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สรุปแนวคิดสำคัญในงาน TOSTEM Creative Talk Re-imagine The Living Space


ดูเพิ่มเติม

art4d X TOSTEM : TOSTEM Classroom ส่งต่อรอยยิ้มผ่านการดีไซน์ห้องเรียนเพื่ออนาคตของชาติ


ดูเพิ่มเติม

เทรนด์พื้นที่ทำงานหลังวิกฤตการณ์ COVID-19


ดูเพิ่มเติม

เหตุผลที่ควรเลือกใช้กรอบบานอะลูมิเนียมทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

HOW-TO เช็คกรอบบานประตูหน้าต่างด้วยตัวเองหลังงานติดตั้ง


ดูเพิ่มเติม

7 ข้อควรรู้ ก่อนทำประตูบานเลื่อนแบบเปิดสุด


ดูเพิ่มเติม

รวมดีไซน์ “ป้ายรอรถ” สุดเจ๋งจากทั่วโลก


ดูเพิ่มเติม

สะดวก ปลอดภัย ใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยธรณีประตูแบบเรียบ 


ดูเพิ่มเติม

รู้หรือไม่ น้ำรั่วกรอบประตูหน้าต่าง ไม่ใช่เพราะแค่น้ำอย่างเดียว…


ดูเพิ่มเติม

กำลังสร้างบ้าน……ควรเลือกประตูหน้าต่างตอนไหน?


ดูเพิ่มเติม

รู้จัก GRANTS ให้มากขึ้น ด้วยโครงสร้างภายในที่ทำให้แข็งแรง


ดูเพิ่มเติม

5 INTERIOR DOOR TIPS ข้อควรรู้ก่อนกั้นห้องใหม่


ดูเพิ่มเติม

หน้าต่าง 3 แบบเพื่อการใช้ชีวิต 3 สไตล์


ดูเพิ่มเติม

PM2.5 กลับมาอีกแน่! เตรียมรับมือก่อนสายเกินแก้ด้วย 3 วิธีง่ายๆ


ดูเพิ่มเติม

แม้ไม่อยู่บ้านก็ยังมีบ้านที่ระบายอากาศได้อย่างปลอดภัยด้วย Ventilation Door


ดูเพิ่มเติม

ออกแบบห้องนอนอย่างไร ให้หลับสบายยันเช้า


ดูเพิ่มเติม

หน้าต่างกว้าง กับการเปิดรับธรรมชาติอย่างสมดุล


ดูเพิ่มเติม

ฮวงจุ้ยกับหน้าต่าง เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม


ดูเพิ่มเติม

รู้จัก Casement Window – หน้าต่างบานเปิด ข้อดี และการเลือกสรรเพื่อใช้งาน


ดูเพิ่มเติม

ประตูบ้าน GIESTA กับรูปแบบการเปิดที่หลากหลาย


ดูเพิ่มเติม

อัปเดต Instagrammer สายอาร์ต กดฟอลเพื่อเสิร์ฟไอเดียสดใหม่ในมือคุณ


ดูเพิ่มเติม

จับคู่สีกรอบบาน กับสไตล์การแต่งที่ถูกใจ


ดูเพิ่มเติม

หลากไอเดียบานหน้าต่างในห้องครัว เพื่อการระบายอากาศที่ดี


ดูเพิ่มเติม

รวมแบบบานเลื่อนดีไซน์เก๋ เพิ่มลูกเล่นให้บ้าน ใช้งานได้ดี


ดูเพิ่มเติม

เทคโนโลยี TexGuard ดีอย่างไรกับกรอบบานทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

รู้จัก “กระจก” มีกี่ประเภท เหมาะกับการใช้งานอะไรบ้าง?


ดูเพิ่มเติม

‘บ้านป๊าม๊า’ กับความสุข ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นภายในบ้านพื้นที่และงบประมาณกะทัดรัด


ดูเพิ่มเติม

โปรโมชั่นพิเศษ ต้อนรับการกลับมาของทอสเท็มแฟลกชิปโชว์รูม


ดูเพิ่มเติม

ผ่า section ล้วงลึกถึงความแตกต่างของกรอบบานแต่ละรุ่น


ดูเพิ่มเติม

มาทำบ้านให้น่าอยู่กันเถอะ! 10 Tips ดีๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนห้องให้อยู่สบาย พร้อมสุขลักษณะที่ดี


ดูเพิ่มเติม

จะมีบ้านสักหลัง ต้องคุยกับใครบ้าง


ดูเพิ่มเติม

10 อาคารกรอบบานแปลกตา ฟังก์ชั่นยังคงถูกใจ


ดูเพิ่มเติม

ความดิบ เท่จากภายนอก สู่ความเป็นธรรมชาติที่สัมผัสได้ภายในบ้าน V60


ดูเพิ่มเติม

S71 House บ้านที่สุขในทุกองศาของแสงแดด


ดูเพิ่มเติม

โชว์รูมทอสเท็มเต็มรูปแบบ เปิดแล้ว! พร้อมพาคุณก้าวสู่อาณาจักร TOTAL HOUSING SOLUTION


ดูเพิ่มเติม

คน 3 ธรรมชาติ 1 สัดส่วนพอเหมาะของการอยู่อาศัยภายใน ‘บ้านพอดี’


ดูเพิ่มเติม

Graceland Family Residences – Chiangmai ‘บ้านรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตไปพร้อมกับลงทุนได้อย่างคุ้มค่า’


ดูเพิ่มเติม

พาชมสถาปัตยกรรมในตำนานผ่าน Google Street View


ดูเพิ่มเติม

บานทอสเท็มสวยงามทนทาน ทุกที่ตั้งและสภาพอากาศ


ดูเพิ่มเติม

แบ่งเฟรมประตูหน้าต่างอย่างไรให้เท่โดนใจ และสวยงามต่อไปอีกนาน


ดูเพิ่มเติม

อัพเดตโปรแกรมเขียนแบบ ยุค 2020


ดูเพิ่มเติม

เทรนด์สถาปัตยกรรมโลกยุคหลังโควิด-19


ดูเพิ่มเติม

อ่านแบบ Shop Drawings ให้เป็น


ดูเพิ่มเติม

ระบบพรีเอ็นจิเนียร์ของทอสเท็ม ช่วยลดเชื้อเพื่อชาติได้อย่างไรบ้าง


ดูเพิ่มเติม

Plover Cove Luxury Villas กล้าที่จะแตกต่างทั้งฟังก์ชันและดีไซน์เพื่อคุณภาพชีวิตระดับลักซ์ชัวรี่


ดูเพิ่มเติม

88 Land and Houses Hillside Phuket สถานที่ที่ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวัน


ดูเพิ่มเติม

ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างกรอบบานทอสเท็มและกรอบบานอะลูมิเนียมทั่วไป


ดูเพิ่มเติม

เจาะดีเทลฟีเจอร์เด็ดของรั้วและประตูรั้วอะลูมิเนียมของทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

รู้จักบานเกล็ด อีกหนึ่งรูปแบบของหน้าต่างที่ทำให้บ้านน่าอยู่


ดูเพิ่มเติม

ทำความสะอาดบานทอสเท็มอย่างไร ให้สวยใสทนทานไปอีกนาน


ดูเพิ่มเติม

POONAKAN CONNECT บ้านที่ตั้งใจเชื่อมต่อความสุขในทุกจังหวะของการใช้ชีวิต


ดูเพิ่มเติม

เลือกผ้าม่านอย่างไรให้เข้ากับบานประตูหน้าต่าง


ดูเพิ่มเติม

NATURA GREEN RESIDENCE ส่วนผสมอันลงตัวระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม


ดูเพิ่มเติม

Double Skin House บ้านรักสงบที่ปิดมุมมองจากภายนอก เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการอยู่อาศัยที่ถูกซ่อนไว้ภายใน


ดูเพิ่มเติม

เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะตัวของบานหน้าต่างทอสเท็ม (TOSTEM)


ดูเพิ่มเติม

เทคนิคกั้นห้องด้วยกรอบบานอย่างมีชั้นเชิง


ดูเพิ่มเติม

GIESTA ความหลากหลายของสี กับการใช้งานประตูหน้าบ้าน


ดูเพิ่มเติม

FENCE & GATE UNIQUE FEATURES ฟีเจอร์เฉพาะของรั้วทอสเท็ม เพื่อความงามและการใช้งานที่ลงตัว


ดูเพิ่มเติม

VENTILATION SERIES ระบายอากาศในบ้าน ผ่านระบบกรอบบานประตูหน้าต่าง


ดูเพิ่มเติม

ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลจาก PM 2.5


ดูเพิ่มเติม

รวมฟีเจอร์คิดดีจากทอสเท็ม รายละเอียดที่คิดมาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน


ดูเพิ่มเติม

คลายข้อสงสัย สัญลักษณ์ประตูหน้าต่าง คืออะไร


ดูเพิ่มเติม

รู้จักอุปกรณ์เสริม และความหลากหลาย ของ GIESTA ประตูหน้าบ้านจากทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

หลากรูปแบบบานกระทุ้ง ฟังก์ชันมากมายที่หลายคนอาจมองข้าม


ดูเพิ่มเติม

บานฟิกซ์เข้ามุม เลือกใช้งานอย่างไรให้ทั้งสวยและดี


ดูเพิ่มเติม

7 สัญญาณ ที่บอกว่าควรเปลี่ยนประตูบ้านบานใหม่ได้แล้ว


ดูเพิ่มเติม

หลักการออกแบบช่องบานเปิดของอาคารสูง


ดูเพิ่มเติม

ห้องครัว กับการเลือกสรรบานประตูหน้าต่าง


ดูเพิ่มเติม

Salee Boutique Hotel โรงแรมที่แสดงอัตลักษณ์ของเชียงใหม่อย่างแข็งแรงผ่านงานสถาปัตยกรรม


ดูเพิ่มเติม

เมืองไทยเมืองร้อน มาออกแบบหน้าต่างให้รับลม แต่หลบแดดกันเถอะ!


ดูเพิ่มเติม

พาไปดู 10 บ้าน ที่ประตูหน้าต่างเปิดกว้างได้ใจ


ดูเพิ่มเติม

ตอบทุกปัญหาบานสไลด์ระบบรางเลื่อน ด้วยดีไซน์ฟังก์ชันคิดมาแล้วของทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

หลากรูปแบบการเปิดประตูบานเฟี้ยม


ดูเพิ่มเติม

ออกแบบสู้ฝน เตรียมพร้อมบานประตูหน้าต่างก่อนฤดูกาลใหม่จะมาถึง


ดูเพิ่มเติม

รวม 10 ไอเดียบานผสม อิสระในการมิกซ์หน้าบาน เพื่องานดีไซน์นอกกรอบ


ดูเพิ่มเติม

หน้าบานแข็งแรง ด้วยระบบล็อกดีไซน์พิเศษจากทอสเท็ม


ดูเพิ่มเติม

ความต่างของการทำสีแบบอะโนไดซ์ และ Powder Coat


ดูเพิ่มเติม

ออกแบบช่องเปิด ประตู-หน้าต่าง อย่างไร ให้บ้านอยู่สบายที่สุด


ดูเพิ่มเติม

บ้านในฝันถูกใจ แบ่งงบก่อสร้างอย่างไรให้ถูกต้อง


ดูเพิ่มเติม

ติดตั้งวงกบระบบไหนเหมาะกับบ้านคุณมากที่สุด


ดูเพิ่มเติม

DARAYA BOUTIQUE HOTEL บูทีคโฮเทลที่โดดเด่นด้วยภาษาทางสถาปัตยกรรมอันลุ่มลึก


ดูเพิ่มเติม

5 วิธีจัดการบ้านปลอดภัยจากเชื้อโรคร้าย


ดูเพิ่มเติม

10 สถาปัตยกรรมทั่วโลกที่น่าจับตาปี 2020


ดูเพิ่มเติม

BAAN SORNIL บ้านที่ห่อหุ้มฟังก์ชั่นโรงเรียนเอาไว้อย่างแนบเนียน


ดูเพิ่มเติม

โครงการเพ็ชรรัตน์โทเพียรี่ บ้านที่สร้างด้วยความตั้งใจเพื่อความสุขในทุกอณูการอยู่อาศัย


ดูเพิ่มเติม

GRAND PHETCHARAT โครงการระดับลักซ์ซัวรี่ไม่ได้ดีมีดีแค่ความหรูหรา แต่คือความใส่ใจในทุกรายละเอียด


ดูเพิ่มเติม

BLACK AND WHITE HOUSE บ้านสไตล์โมเดิร์นที่ห่อหุ้มความสบายในแบบไทยๆ


ดูเพิ่มเติม

WM Management สถาปัตยกรรมที่หลากหลายในหนึ่งเดียว


ดูเพิ่มเติม

บ้านของมิตรสหาย ภายใต้ความเป็นมิตรกับบริบทที่ซ่อนกลิ่นอายสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเชียงใหม่


ดูเพิ่มเติม

BIRD BOM HOUSE จากอัตลักษณ์ของบริบทสู่เส้นสายทางสถาปัตยกรรม


ดูเพิ่มเติม

เตรียมช่องเปิดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้พร้อมก่อนติดตั้ง


ดูเพิ่มเติม

8 รั้วรอบขอบชิดแต่ไม่ปิดกั้นไอเดีย


ดูเพิ่มเติม

เลือกสีวงกบประตู-หน้าต่างให้เข้ากับสไตล์บ้าน


ดูเพิ่มเติม

Family House: Love-Gathering Architecture บ้านที่เป็นรากฐานของครอบครัว


ดูเพิ่มเติม

EEC ACADEMY อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย


ดูเพิ่มเติม

TOSTEM’s PRE-FABRICATED PRODUCTS


ดูเพิ่มเติม

“ถ่ายเทอากาศภายในบ้าน” หลักการที่ทุกคนควรทราบ “หน้าหนาวแท้ๆ ทำไมอากาศร้อนแบบนี้”


ดูเพิ่มเติม

DARAYA BOUTIQUE HOTEL บูทีคโฮเทลใจกลางเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่น


ดูเพิ่มเติม